Home > Mijn veiligheid

Mijn veiligheid

Veilig en gezond werken is van belang voor iedereen. Zowel voor werkgevers als voor werknemers. Gezond oud worden willen wij immers allemaal. Toch heb je ook in de banden- en wielenbranche met verschillende arborisico’s te maken. Hierbij kan je denken aan het klappen van een band tijdens het oppompen, schadelijk geluid bij het zetten van een personenwagenband of het monteren van een wiel aan een voertuig. Daarnaast is sprake van fysieke (lichamelijke) belasting en zijn er risico’s verbonden aan het rijden met heftrucks en het pechservice verlenen langs de auto(snel)weg. Hieronder vind je meer informatie die jou kan helpen bij het veilig werken.

  

Brochure Veilig en gezond werken

Brochure Veilig en gezond werken

Deze brochure is voor medewerkers die nog niet zo lang in de banden- en wielenbranche werkzaam zijn.

In deze brochure wordt veel informatie gegeven over de verschillende risico’s in de branche en hoe daarmee om te gaan.

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

In de arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche vind je veel informatie over veilig en gezond werken. Door gebruik te maken van de genoemde oplossingen en maatregelen worden arborisico’s weggenomen of geminimaliseerd.

In de arbocatalogus hebben werkgevers en werknemers vastgelegd hoe zij een veilige en gezonde arbeidssituatie willen bereiken.