Home > Nieuws > Banden- en wielenbranche maakt afspraken over 3e WW/WGA-jaar per 1 januari 2019 (PAWW)

Banden- en wielenbranche maakt afspraken over 3e WW/WGA-jaar per 1 januari 2019 (PAWW)

De duur van de WW- en WGA-uitkeringen is aangepast. Werknemers ontvangen bij werkloosheid minder lang een uitkering. Om dit op te vangen is de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) ontwikkeld door de sociale partners.

De PAWW is op 1 januari 2019 in werking getreden voor werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor de banden en wielenbranche. Uitvoering van deze cao is voor werkgevers en werknemers verplicht. Wat houdt de regeling in en wat betekent dit voor u als werkgever?

Wat repareert de PAWW?
De periode dat een werknemer recht heeft op WW of WGA-uitkering is ingekort. Werkt iemand langer dan 10 jaar, dan bouwt hij/zij in plaats van een maand nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkering is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

Wie betaalt de PAWW?
De werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage (van 0,3% in 2019) wordt ingehouden op hun brutoloon. De werkgever draagt de administratieve lasten die samenhangen met de inning van de PAWW-bijdrage.

Stichting PAWW
Voor het beheer van de bijdragegelden is de Stichting PAWW opgericht. Werkgevers hebben van Stichting PAWW een welkomstbericht ontvangen, waarin werkgevers worden geïnformeerd over het registratieproces en over wat van de werkgevers wordt verwacht. Een filmpje over de registratie en aangifte geeft alvast enig inzicht:

Registratie

 
Aangifte

 
Meer informatie
Op onze site vindt u meer informatie over de PAWW. Hier staan ook veelgestelde vragen. 

Leiden, 8 januari 2019