Home > Nieuws > Feestdagen en overzicht schoolvakanties 2019

Feestdagen en overzicht schoolvakanties 2019

Nationale feestdagen 2019
Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019|
Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 21 en maandag 22 april 2019
Koningsdag: zaterdag 27 april 2019
Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2019*
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 9 en maandag 10 juni 2019
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2019

*Bevrijdingsdag (5 mei) is volgens de cao voor de banden- en wielenbranche 1 x in de 5 jaar een (doorbetaalde) vrije dag. De eerstvolgende keer is dat in 2020.

Overzicht schoolvakanties 2019

 

Regio Noord

Regio Midden

Regio Zuid

Voorjaarsvakantie*   

16 t/m 24 februari 2019

23 februari t/m 3 maart 2019

23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie**

27 april t/m 5 mei 2019

27 april t/m 5 mei 2019

27 april t/m 5 mei 2019

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2019

20 juli t/m 1 september 2019

6 juli t/m 18 augustus 2019

Herfstvakantie***

19 oktober t/m 27 oktober 2019

19 oktober t/m 27 oktober 2019

12 oktober t/m 20 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 jan. 2020   

21 december 2019 t/m 5 jan. 2020   

21 december 2019 t/m 5 jan. 2020   

 

* Scholen mogen afwijken van de bovenstaande data voor de voorjaarsvakantie in 2019. 
** Voor de meivakantie 2019 is uw school gesloten in de bovenstaande periode. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. 
*** Scholen mogen afwijken van de bovenstaande data voor de hersftvakantie in 2019. 
Controleer ook de schoolgids.

Regio's schoolvakantie
Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid. De vakantiespreiding vermindert de vakantiedrukte in de schoolvakanties. Hier vindt u een overzicht van de regio’s. Per regio ziet u welke provincies en gemeenten tot de regio behoren.

Meer informatie
mijnbandenbaan.nl (info uit cao over het aantal vakantiedagen en de opbouw ervan)
website van Rijksoverheid (info over schoolvakanties)

Leiden, 24 januari 2019