Home > Nieuws > Opgelet: per 1 februari 2019 loonsverhoging

Opgelet: per 1 februari 2019 loonsverhoging

In de cao voor de banden- en wielenbranche is afgesproken om de werkelijk betaalde salarissen per 1 februari 2019 structureel te verhogen met 1,5 %. Elke medewerker die valt onder de cao voor de banden- en wielenbranche heeft dus recht op deze verhoging. We adviseren u deze verhoging op tijd door te voeren in uw administratie.

Salaristabellen
De nieuwe salaristabellen zijn te raadplegen op mijnbandenbaan.nl.

Leiden, 17 januari 2019