Home > Stichting Svob > Opleidingen > Banden en wielen voor landbouwvoertuigen

Banden en wielen voor landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen opereren in sterk wisselende en extreme omstandigheden. Drie eigenschappen zijn zeer belangrijk: grip, een minimale bodemdruk en voldoende draagvermogen. Het adviseren welke banden en wielen er gebruikt moeten worden voor welk voertuig en op wat voor ondergrond, is in deze sector uitermate belangrijk en specialistisch werk.

Inhoud van de cursus
De cursus is gericht op het vergroten van de kennis op het gebied van banden en wielen voor landbouwvoertuigen. Alle specialistische informatie op het technische en commerciële vlak wordt behandeld. De volgende punten komen in de cursus aan de orde:

  • Constructie van en aanduidingen op landbouwbanden
  • Landbouwwielen en wielconstructies
  • De keuze van landbouwbanden: bandenspanning, bodemdruk, trekkracht en profiel
  • Slijtage, demontage/montage en reparatie van landbouwbanden
  • Landbouwvoertuigtechniek

Tijdens de cursus wordt regelmatig in de praktijk gekeken wat de effecten zijn van bandenkeuzes, wij adviseren u daarom werkkleding en –schoenen mee te nemen.

Voor wie
De cursus is bedoeld voor commerciële en technische medewerkers die veel in aanraking komen met landbouwbanden. De cursus komt het best tot zijn recht wanneer de medewerker minimaal een jaar ervaring heeft in de branche. De cursus ‘Basiskennis banden en wielen’ is verplicht als vooropleiding.

Tijdsbesteding
De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagen waarin theorie en praktijk elkaar continu afwisselen. Er wordt van de cursist verwacht dat hij voorafgaand aan de cursus het lesmateriaal bestudeert. De cursus wordt op een praktijklocatie in Dronten gegeven.

Certificaat / Diploma
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen, waarvoor de cursist een aparte uitnodiging (en factuur) ontvangt. Het examen wordt elk jaar medio juni en januari afgenomen. Als het examen met een positief resultaat wordt afgelegd ontvangt men een door de branche erkend SVOB-certificaat. Cursisten die eerder het certificaat ‘Basiskennis banden en wielen’ behaalden, krijgen daarnaast ook het diploma ‘Technisch medewerker banden- en wielenbranche’.

Kosten
De cursusprijs is terug te vinden op het tarievenoverzicht op deze website. Bedrijven die FCB-bijdrage betalen hebben recht op een stimuleringspremie en voor VACO-leden is er een ledenkorting.

Aanmelden
Voor individuele inschrijvingen kunt u zich inschrijven via onderstaande knop. Voor vragen neemt u contact op met SVOB via svob@kcleiden.nl of tel. (071) 568 69 40.