Home > Stichting Svob > Opleidingen > Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Veiligheid bij pechserviceverlening op de vluchtstrook is van groot belang. Personen en voertuigen op de vluchtstrook staan stil terwijl het verkeer met 80 tot 130 km/uur passeert. Dit snelheidsverschil, in combinatie met de huidige verkeersdrukte, vergroot de risico’s. Daarom is het belangrijk dat de pechservicemedewerker weet hoe hij de veiligheid kan waarborgen voor zichzelf, de chauffeur van het pechgeval en het overige wegverkeer.

Inhoud van de training
Deze training is afgestemd op de pechserviceverlening van een bandenservicebedrijf en wordt in samenwerking met de ANWB gegeven. Deelnemers leren hoe zij hun eigen veiligheid en die van de automobilist kunnen vergroten. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wettelijke bepalingen
  • Veiligheid voor, tijdens en na de werkzaamheden
  • Zichtbaarheid en verlichting
  • Eisen pechservicevoertuig
  • Gebruik van de vluchtstrook tijdens file
  • Gevaarlijke stoffen
  • Het contact met de regionale verkeerscentrales van RWS

Voor wie
Deze training is verplicht voor medewerkers van het bandenservicebedrijf die worden ingezet voor pechservice langs het hoofdwegennet. In verband met de samenwerking met andere hulpverleners dient men de Nederlandse taal goed te beheersen.

Tijdsbesteding
De training wordt in één dag gegeven. Naast het theoriegedeelte worden er ook praktijksituaties met behulp van een schaalmodel behandeld. De training wordt afgesloten met een examen.

Certificaat
Het examen wordt afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer, hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen van Rijkswaterstaat. Alleen bij een voldoende eindresultaat ontvangt men een certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Kosten
De cursusprijs en examenkosten zijn terug te vinden op het tarievenoverzicht op onze website. Bedrijven die FCB-bijdrage betalen, hebben recht op een stimuleringspremie en voor VACO-leden is er een ledenkorting.

Incompany
Deze cursus kan vanaf 8 personen ook op eigen locatie georganiseerd worden of regionaal met enkele bedrijven samen. SVOB denkt graag met u mee over de mogelijkheden. Vanwege het examen onder toezicht van de Stichting Examenkamer worden er wel enkele eisen gesteld aan de locatie.

Aanmelden
Voor individuele inschrijvingen kunt u zich inschrijven via onderstaande knop. Voor vragen neemt u contact op met SVOB via svob@kcleiden.nl of tel. (071) 568 69 40.